IS-Kominíci
První cloudový informační systém pro skutečné kominíky

Vítejte

IS-Kominíci


By Martin Erdt

Pro registraci mne kontaktujte na emailové adrese Erdt.Martin@seznam.cz


Jsme tu pro Vás KominíkyVážení obchodní přátelé. Jsou tomu již 2 roky, co jsme některé z Vás oslovili o podílení se na vývoji informačního systému IS-Kominíci. Pečlivě jsme naslouchali přáním a požadavkům Vašich kolegů, abychom dali dohromady tento software pro Vás Kominíky.

Cílem tohoto kominického softwaru je zpřehlednit a usnadnit každodenní rutinní úkony, jako například evidence ročních a revizních zpráv, hlídání a včasné upozornění o blížícím se konci platnosti ročních zpráv, tvorba tiskových sestav a mnoho dalšího.

Společně s Vašimi kolegy jsme se snažili o vytvoření maximálně možného pohodlí při práci s vytvářením, editací, duplikováním roční nebo revizní zprávy. Široká škála možných nastavení účtu, tiskových sestav, intervalů, zobrazení a další Vám umožní pohodlné zabydlení se v tomto na míru šitém systému pro Vás kominíky.


Vznik kominického systému


Vzhledem k situaci, která v oboru kominictví a služeb panovala a stále panuje, jsme se obrátili na Vaše kolegy s prosbou o zodpovězení několika málo otázek, které měly za úkol prozkoumat současnou situaci ve Vašem řemesle a zjistit, zda by byl o kominický software zájem. Na základě pozitivních ohlasů jsme se rozhodli, že pro Vás a Vaše kolegy vytvoříme kominický informační systém na míru Vašim požadavkům.

Cenné znalosti, zkušenosti a připomínky Vašich kolegů kominíků společně s našimi znalostmi z oboru IT napomohly ke vzniku tohoto, ve své řadě prvního, kominického softwaru. Doufáme, že společnými silami dosáhneme dalších úspěchů, a že Vám tento kominický informační systém bude vyhovovat.